NL FR EN

Geachte patiënt, Geachte patiënte, 

Welkom op de agendawebsite van Dr. Gunther Van Mulders.

Om al te lange wachttijden te  vermijden, heb ik  besloten woensdagnamiddag en 's avonds op afspraak te werken. Via  deze  site kan je zelf je afspraak boeken.  Indien je echt niet computervaardig bent, kan je natuurlijk ook nog steeds telefonisch een afspraak maken en dit bij voorkeur op de afsprakenlijn: 02 / 803 80 45 of vóór tien uur ’s morgens op het praktijknummer 02 / 453 16 66.

Voor dringende gevallen kan u steeds bellen op het praktijknummer 02 / 453 16 66.

s’ Ochtends blijft de vrije raadpleging behouden.

BRENG STEEDS JE IDENTITEISKAART OF VOOR JE KIND DE ISI PLUS KAART MEE NAAR DE RAADPLEGING !

Richtlijnen voor het maken van een afspraak:  

Maak één afspraak per persoon. Indien je met meerdere personen komt, gelieve per persoon een afspraak te voorzien. Als je op voorhand reeds weet dat je extra veel tijd nodig zal hebben, kan je bij uitzondering twee afspraken nemen na elkaar.

Kom op tijd op je afspraak ! Zo voorkom je dat anderen die na jou komen onnodig dienen te wachten. Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, gelieve tijdig te verwittigen of te annuleren via de website of telefonisch zodat anderen op dat uur kunnen geholpen worden.

Aangezien ik een solo praktijk heb en ook zelf insta voor dringende gevallen  kan het gebeuren dat je toch nog moet wachten ondanks je afspraak. Dit kan ook het geval zijn door onvoorziene omstandigheden of  wanneer de verzorging van de persoon vóór jou  meer tijd vergt dan voorzien. Alvast dank  op voorhand  voor je begrip indien dit het geval is.

Dr. Gunther Van Mulders